Råd, regler & riktlinjer

Här finner du länkar till föreningens råd, regler och riktlinjer. De finns som stöd för de boende i allmänhet och föreningens medlemmar i synnerhet. De fastställs av styrelsen. Om du har frågor eller synpunkter bör du i första hand vända dig till styrelsen som oftast kan hjälpa dig med förtydliganden och ytterligare information.