Råd,regler & riktlinjer: DUSCH OCH BAD I ORENOVERADE BADRUM

DUSCH OCH BAD I ORENOVERADE BADRUM

Information till de boende i Brf Härden 115

Våra fastigheter är byggda i slutet av 1950-talet och flertalet av badrummen är också från den tiden. Tätskikt i de orenoverade badrummen finns endast runt badkaret och upp till en höjd på ca 1,2 m. Dessa tätskikt kan vid det här laget ha torkat ut och spruckit. Det finns inga tätskikt på golven under de inbyggda badkaren.

Det har förekommit fuktskador på grund av otäta tätskikt i badrum i vår förening.

Bostadsrättinnehavare har underhållsansvaret för alla ytskikt inklusive tätskikt i sina lägenheter.

Bostadsrättsinnehavare har rätt att i stor omfattning själva välja standard på sina lägenheter, men har också skyldighet att anpassa sitt bruk till den standard man väljer, och vice versa. De gamla badrummen är byggda för bad och dusch i badkaret enligt 50-talsstandard, med korta badtider och dusch sittande med minimal nedstänkning av väggarna. Om man önskar högre standard måste nya tätskikt läggas på golvet och väggarna i badrummet.

Medlemmar med orenoverade badrum åläggs en skyldighet att delge eventuella andrahandshyresgäster och köpare denna information, samt att i god tid kontakta styrelsen innan uthyrning eller försäljning, för tillsyn och eventuella ytterligare instruktioner.

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt