STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare. 

  • I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande rengöringsmedel spolas ned. 
  • I övriga badrumsavlopp får vatten och flytande rengöringsmedel spolas ned. Var i synnerhet aktsam så att hår inte hamnar i avloppet. Använd gärna hårfälla. Använd inte mer tvål o dyl än nödvändigt, då riklig användning lätt leder till att beläggningar byggs upp i stickledningar. Rensa vattenlåset till badrumshandfatet regelbundet.
  • I kök får endast vatten och flytande diskmedel spolas ned. Använd bottenventiler och ventiler till eventuell diskmaskin som förhindrar att matavfall spolas ut i avloppet.
  • Hör en takaltan till din lägenhet bör du tänka på att brunnen där endast är avsedd för regn- och smältvatten.

Om du får stopp i avlopp och inte lyckas häva stoppet på egen hand, t ex genom att skölja det med rikligt med hett vatten, är du skyldig att snarast anmäla detta till föreningens felanmälan. I det akuta skedet bör du själv först försöka avgöra om stoppet sitter i din stickledning, eller i avloppsstammen.

  • Har du samtidigt fått stopp i både kök och badrum och det hörs onormala ljuid när du försöker spola ned vatten i endera avlopp, kan du ha råkat ut för ett stamstopp.
  • Bor du i en lägenhet med grannar ovanför, kontakta dem och be dem försöka spola vatten i avloppet. Om det då inte tränger upp vatten i ditt avlopp sitter stoppet i din stickledning.
  • Kontakta styrelsen om du är osäker på vilka andra lägenheter som delar avloppsstam med din lägenhet. Finns det skäl att misstänka stamstopp är det viktigt att alla som berörs får reda på det så snabbt som möjligt.

Tänk på att förebygga stopp i avlopp och att du som boende alltid är ansvarig för alla som vistas i din lägenhet. Om föreningen spolar ditt avlopp för att häva ett stopp och inget framkommer som tyder på att stoppet orsakats av omständigheter i fastigheten och något annat än användning av avloppen i din lägenhet, kommer du som boende alltid att efterfaktureras kostnaderna för åtgärden. Detta gäller oavsett om stoppet beror på beläggningar som byggts upp långsamt över tid, eller på större föremål som nyligen spolats ned i ditt avlopp.

Relaterade sidor

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt

FÖRENINGENS LOKALER, FÖRRÅD, P-PLATSER

Föreningen hyr inte ut parkeringsplatser till boende. Kontakta andra fastighetsägare i området ifall du vill hyra en parkeringsplats. Föreningens lokaler hyrs ut på affärsmässiga grunder.