SOPHANTERING OCH ÅTERVINNING

Hushållssopor:

Sopskåp för hushållsavfall står på Bryggvägen 4, ett stort runt kärl för hushållsavfall finns på Gröndalsvägen 108.

Matavfall:

Ett mindre runt kärl för matavfall finns på Gröndalsvägen 108. Papperspåsar för matavfall finns i tvättstugan, instruktioner för insamling av matavfall finns tryckta på påsarna.

Tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall:

Skåp för respektive av typ av avfall står på Gröndalsvägen 108.

Alla skåp och kärl har låsbara inkastluckor, luckorna öppnas med lägenhetsnycklar som ingår i föreningens nyckelsystem.

Farligt avfall och elavfall kan lämnas hos mobila miljöstationen som kommer till Gröndal fyra gånger per år. Turlista för mobila miljöstationen sitter på anslagstavlan utanför tvättstugan och i alla portar. Östberga återvinningscentral tar emot möbler, vitvaror, grovsopor, farligt avfall, mm. Östberga återvinningscentral har öppet måndag-torsdag kl.10.00-20.00, fredag-söndag kl. 09.00-17.00.

/Styrelsen för BRF Härden 115

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt