Råd,regler & riktlinjer: UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende.

  • Glasrutor bekostas av de boende.
  • Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar så länge det handlar om planerat underhåll. Om du som boende behöver byta glasruta på grund av plötslig skada faller det dock på ditt ansvar att kitta den nya rutan.
  • Isoleringslister mellan ram och karm faller på de boendes ansvar.
  • Underhåll av karmar faller på föreningens ansvar.

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt

FÖRENINGENS LOKALER, FÖRRÅD, P-PLATSER

Föreningen hyr inte ut parkeringsplatser till boende. Kontakta andra fastighetsägare i området ifall du vill hyra en parkeringsplats. Föreningens lokaler hyrs ut på affärsmässiga grunder.