Råd,regler & riktlinjer: FÖRENINGENS LOKALER, FÖRRÅD, P-PLATSER

FÖRENINGENS LOKALER, FÖRRÅD, P-PLATSER

Föreningen hyr inte ut parkeringsplatser till boende. Kontakta andra fastighetsägare i området ifall du vill hyra en parkeringsplats.

Föreningens lokaler hyrs ut på affärsmässiga grunder. Brf Härden 115 är momsregistrerad för de delar av sin lokaluthyrning som avser momspliktiga verksamheter. Att uthyrningen är affärsmässig betyder att föreningen tillämpar individuell hyressättning i vinstsyfte och därför ej tillämpar kösystem. Intresseanmälan kan dock göras till styrelsen.

Föreningens förråd hyrs ut till medlemmar och hyresgäster. När ett förråd blir ledigt skall uthyrning efter beslut av styrelsen ske genom auktionsförfarande och annonseras genom anslag inom fastigheten. Styrelsen kan besluta om annat förfarande, men bör endast göra så i två fall:

  • Då skäl finns att ge förtur till medlemmar utan ordinarie förråd.
  • Då strikt affärsmässiga skäl finns att ge förtur till lokalhyresgäster med momsregistrerad verksamhet.

Ovanstående gäller även föreningens p-platser. För närvarande är samtliga p-platser uthyrda till lokalhyresgäster med momspliktig verksamhet.

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt