Råd,regler & riktlinjer: LÅS OCH NYCKLAR SOM HÖR TILL LÄGENHETEN

LÅS OCH NYCKLAR SOM HÖR TILL LÄGENHETEN

De flesta dörrar i föreningen hör till ett låssystem som administreras av Bysmeden Lås AB. Behöver du byta lås eller kopiera nycklar eller kontrollera hur många nycklar som kopierats upp till ditt lås är det dit du måste vända dig.

Sedan 210101 måste beställning av nya nycklar gå genom styrelsen, enligt en ny ordning hos vår leverantör.

För att beställa nya nycklar klickar du på länken här under. Du fyller i formuläret och mejlar det till styrelsen@harden.se som sedan vidarebefordrar beställningen till leverantören, AB Byggbeslag i Sätra. Du åker själv dit och hämtar dina nycklar. (Adress och karta finns i formuläret.) Du står själv för kostnaden.

Klicka här för att komma till beställningsformuläret.

Till varje lägenhet hör även en nyckel som går till tvättstugan i källaren till Klyvarvägen 6, samt en nyckel till bokningscylindern för tvättstugan. Vid förlust av nyckeln till bokningscylindern är det föreningen fastighetsskötare du skall vända dig till. Vid förlust av nyckeln till tvättstugekällaren är det styrelsen du skall vända dig till.

Samtliga lägenhetsnycklar samt nyckeln till tvättstugan och bokningscylindern hör till lägenheten och skall överlämnas av föregående ägare till den nya ägaren vid överlåtelser. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för samtliga dessa nycklar.

Varje lägenhetsdörr skall vara försedd med en nyckeltub som skall användas när föreningen behöver utföra arbeten i din lägenhet när du inte är hemma. Tänk på att även lägga eventuell överlåsnyckel i nyckeltuben.

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt