Värme, källarskräp, matavfall, mailadresser …

TILL BOENDE I BRF Härden 115                             Gröndal 2022-12-04 INFORMATION Äntligen är det nya värmesystemet injusterat och klart. Nu räknar vi med att allt ska fungera tillfredsställande, det upplevs så här långt som att värmeutvecklingen är betydligt bättre än vad vi hade tidigare. Vi vill uppmana alla som har lösa föremål förvarade i källargångar och garage […]

Stambytet avslutat – garantiperiod

Stambytet är avslutat och nu går vi in i en garantiperiod på två år. Det innebär att till och med 29 september 2024 ska alla eventuella problem med värmeelement, badrumsinredning, vatten- och avloppsledningar anmälas till PHAB Projekthjälpen. Vår kontaktperson där är även i fortsättningen Johannes Habte. Tel. 073-8400313 johannes@projekthjalpen.se www.projekthjalpen.se

Stambyte

Föreningens stambyte är nu i gång. Företaget som genomför stambytet heter Projekthjälpen och vår kontakt hos dem heter Johannes Habte. Han nås på johannes@projekthjalpen.se eller 073-840 03 13. I garaget finns en utställning av det standardbadrum som erbjuds alla bostadsrättsinnehavare. Eventuella andra val görs i samband med det individuella mötet med Projekthjälpen som alla medlemmar […]

Nycklar

Sedan 210101 måste beställning av nya nycklar gå genom styrelsen, enligt en ny ordning hos vår leverantör. För att beställa nya nycklar klickar du på länken här under. Du fyller i formuläret och mejlar det till styrelsen@harden.se som sedan vidarebefordrar beställningen till leverantören, AB Byggbeslag i Sätra. Du åker själv dit och hämtar dina nycklar. […]