Föreningen

Bostadsrättsföreningen Härden 115 äger fastigheten Stockholm Toppseglet 22 i Gröndal i Stockholms kommun. Fastigheten är bebyggd med två bostadshus på Gröndalsvägen 104-108, Bryggvägen 4/Klyvarvägen 4-8, och där totalt 62 bostadslägenheter och 9 lokaler för kontor, butiker, lager och garage är inrymda. Byggnaderna uppfördes 1957, och arkitekt var Johan Thomé, som själv bodde i den västra etagevåningen högst upp på gaveln till 108:an. F.ö. den enda lägenheten med fransk balkong, och något annorlunda planlösning.

Av lägenheterna är 54 bostadsrätter och resterande 8 är hyresrätter. Den totala bostadsytan är 3.584 m2 och den totala lokalytan uppgår till 1.661 m2. Tomtarealen är 2.928 m2.

Lägenheterna är fördelade enligt följande:

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse sammanträder ungefär var tredje vecka, och behandlar då

Läs mer»