BRF Härden 115
Hem
Föreningen
  Styrelsen
  Valberedningen
  Revisorer
  Stadgar
  Ekonomisk förvaltning
>> Fastighetsskötsel
  Felanmälan
  Årsredovisningar
Råd, regler och riktlinjer
  Aktuellt
    
FASTIGHETSSKÖTSEL
Vi anlitarÅkerlunds Fastighetsservice AB för skötseln av vår fastighet.

Tel. 08-39 06 50
E-post: info@akerlundsfastighet.se
Hemsida: www.akerlundsfastighet.se

Du skall som enskild medlem vända dig till Åkerlunds Fastighetsservice AB för att boka tid för överlåtelsebesiktning inför försäljning av din bostadsrätt. Överlåtelsebesiktning är ett villkor för att utträde ur föreningen skall beviljas.

Enskilda medlemmar kan i vissa fall även anlita Åkerlunds Fastighetsservice AB för egen räkning, till exempel:
  • Du behöver stänga av tappvattnet vid VA-arbeten i din lägenhet.
  • Du kan även vända dig till Åkerlunds Fastighetsservice AB för vissa mindre arbeten i din egen lägenhet.

Tänk på att endast styrelsen kan avropa arbeten för föreningens räkning. Misstänker du fel på föreningens egendom bör du i första hand vända dig till styrelsen.
Senast ändrad 2013-01-03
BRF Härden 115