VALBEREDNINGEN FÖR BRF HÄRDEN 115

Bostadsrättsföreningens valberedning har till uppgift att föreslå årsmötet vilka som skall väljas till styrelseledamöter och internrevisor. Medlemmar som är intresserade av delta i förvaltningen av vår gemensamma egendom bör vända sig till valberedningen.

Valberedningen inför årsmötet 2019 består av: 

  • Erik Cernjul, Klyvarvägen 8
  • Sherlot Jonsson, Klyvarvägen 8

Relaterade sidor

FELANMÄLAN

Registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 (vardagar klockan 07-21). Mer information hittar du på www.sbc.se Vi anlitar SBC för

FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi anlitar SBC för skötseln av vår fastighet. Kundtjänst: 0771-722 722Felanmälan: www.sbc.se/felanmalan Du skall som enskild medlem vända dig till SBC om du upptäcker något fel

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi anlitar SBC för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid hantering av pantsättningar. SBC ansvarar även för föreningens lägenhetsregister. Tel. 0771-722 722Du skall i första hand

FÖRENINGENS REVISORER

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och förvaltarnas arbete under året. Detta arbete delas mellan en externrevisor och en internrevisor. Externrevisorns uppdrag regleras i lag