FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi anlitar SBC för skötseln av vår fastighet.

Kundtjänst: 0771-722 722
Felanmälan: www.sbc.se/felanmalan

Du skall som enskild medlem vända dig till SBC om du upptäcker något fel på fastigheten.

Relaterade sidor

FELANMÄLAN

Registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 (vardagar klockan 07-21). Mer information hittar du på www.sbc.se Vi anlitar SBC för

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi anlitar SBC för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid hantering av pantsättningar. SBC ansvarar även för föreningens lägenhetsregister. Tel. 0771-722 722Du skall i första hand

FÖRENINGENS REVISORER

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och förvaltarnas arbete under året. Detta arbete delas mellan en externrevisor och en internrevisor. Externrevisorns uppdrag regleras i lag

FÖRENINGENS STADGAR

Föreningens stadgar hittar du i pdf-fomat här. Stadgarna är ett bindande avtal mellan föreningen och dess medlemmar. De ger styrelsen och årsmötet omfattande befogenheter att