Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse sammanträder ungefär var tredje vecka, och behandlar då de aktuella ärenden som berör föreningen. Sammanträdesrummet ligger i samma gång som tvättstugan på Klyvarvägen 6. 

Till styrelsen kan du vända dig i frågor som rör ditt boende och ägande. Du kan lämna förslag och frågor till styrelsen på styrelsen@harden.se eller i den svarta brevlådan innanför porten mot gården på Klyvarvägen 6.

Du är också välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt:

Rickard Persson

Ordförande
Klyvarvägen 6
073-546 66 35

Michael Bokrot

Kassör
Klyvarvägen 6

Philip Sundström

Styrelseledamot
Bryggvägen 4

Andreas Edin

Styrelseledamot
Bryggvägen 4
073-432 55 48

Linda Kling

Sekreterare
Gröndalsvägen 108
076-166 01 34

Jean-Christophe Dolle

Styrelseledamot
Klyvarvägen 4

Relaterade sidor

FELANMÄLAN

Vi anlitar SBC för fastighetsskötsel och teknisk förvaltning. Det innebär att det är till dem du som medlem ska vända dig för att anmäla fel

FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi anlitar SBC för skötseln av vår fastighet. Kundtjänst: 0771-722 722Felanmälan: www.sbc.se/felanmalan Du skall som enskild medlem vända dig till SBC om du upptäcker något fel

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi anlitar SBC för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid hantering av pantsättningar. SBC ansvarar även för föreningens lägenhetsregister. Tel. 0771-722 722Du skall i första hand

FÖRENINGENS REVISORER

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och förvaltarnas arbete under året. Detta arbete delas mellan en externrevisor och en internrevisor. Externrevisorns uppdrag regleras i lag