Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse sammanträder ungefär var tredje vecka, och behandlar då de aktuella ärenden som berör föreningen. Sammanträdesrummet ligger i samma gång som tvättstugan på Klyvarvägen 6. 

Till styrelsen kan du vända dig i frågor som rör ditt boende och ägande. Du kan lämna förslag och frågor till styrelsen på styrelsen@harden.se eller i den svarta brevlådan innanför porten mot gården på Klyvarvägen 6.

Registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 (vardagar klockan 07-21). Mer information hittar du på www.sbc.se

Mats Jonsson

Ordförande
Gröndalsvägen 106

Peter Alexandersson

Kassör
Klyvarvägen 8

Susanne Björnerud

Sekreterare
Gröndalsvägen 108

Daniel Pihl

Styrelseledamot
Bryggvägen 4

Erik Cernjul

Styrelseledamot
Klyvarvägen 8

Mariella Ivanovic Håkansson

Styrelseledamot
Gröndalsvägen 106

Relaterade sidor

FELANMÄLAN

Registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 (vardagar klockan 07-21). Mer information hittar du på www.sbc.se Vi anlitar SBC för

FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi anlitar SBC för skötseln av vår fastighet. Kundtjänst: 0771-722 722Felanmälan: www.sbc.se/felanmalan Du skall som enskild medlem vända dig till SBC om du upptäcker något fel

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi anlitar SBC för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid hantering av pantsättningar. SBC ansvarar även för föreningens lägenhetsregister. Tel. 0771-722 722Du skall i första hand

FÖRENINGENS REVISORER

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och förvaltarnas arbete under året. Detta arbete delas mellan en externrevisor och en internrevisor. Externrevisorns uppdrag regleras i lag