EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi anlitar SBC för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid hantering av pantsättningar. SBC ansvarar även för föreningens lägenhetsregister.

Tel. 0771-722 722
Du skall i första hand vända dig till SBC om:

  • Du inte fått inbetalningsavier för avgifter eller hyror. Tänk på att du har ett absolut ansvar för att dina avgifter blir betalda i tid och att försenad betalning, oavsett anledning, kan leda till att din nyttjanderätt till din lägenhet förverkas.
  • Du vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret, till exempel inför en försäljning av din bostadsrätt.

Relaterade sidor

FELANMÄLAN

Vi anlitar SBC för fastighetsskötsel och teknisk förvaltning. Det innebär att det är till dem du som medlem ska vända dig för att anmäla fel

FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi anlitar SBC för skötseln av vår fastighet. Kundtjänst: 0771-722 722Felanmälan: www.sbc.se/felanmalan Du skall som enskild medlem vända dig till SBC om du upptäcker något fel

FÖRENINGENS REVISORER

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och förvaltarnas arbete under året. Detta arbete delas mellan en externrevisor och en internrevisor. Externrevisorns uppdrag regleras i lag

FÖRENINGENS STADGAR

Föreningens stadgar hittar du i pdf-fomat här. Stadgarna är ett bindande avtal mellan föreningen och dess medlemmar. De ger styrelsen och årsmötet omfattande befogenheter att