Stambytet är avslutat och nu går vi in i en garantiperiod på två år.

Det innebär att till och med 29 september 2024 ska alla eventuella problem med värmeelement, badrumsinredning, vatten- och avloppsledningar anmälas till PHAB Projekthjälpen.

Vår kontaktperson där är även i fortsättningen Johannes Habte.
Tel. 073-8400313 johannes@projekthjalpen.se www.projekthjalpen.se