Föreningens stambyte är nu i gång.

Företaget som genomför stambytet heter Projekthjälpen och vår kontakt hos dem heter Johannes Habte. Han nås på johannes@projekthjalpen.se eller 073-840 03 13.

I garaget finns en utställning av det standardbadrum som erbjuds alla bostadsrättsinnehavare. Eventuella andra val görs i samband med det individuella mötet med Projekthjälpen som alla medlemmar kallas till innan byggstart i respektive lägenhet.

Här kan du se en preliminär tidsplan för stambytet.