BRF Härden 115
Hem
Föreningen
  Styrelsen
>> Valberedningen
  Revisorer
  Stadgar
  Ekonomisk förvaltning
  Fastighetsskötsel
  Felanmälan
  Årsredovisningar
Råd, regler och riktlinjer
  Aktuellt
    
VALBEREDNINGEN FÖR BRF HÄRDEN 115
Bostadsrättsföreningens valberedning har till uppgift att föreslå årsmötet vilka som skall väljas till styrelseledamöter och internrevisor. Medlemmar som är intresserade av delta i förvaltningen av vår gemensamma egendom bör vända sig till valberedningen.

Valberedningen inför årsmötet 2019 består av:
  • Erik Cernjul, Klyvarvägen 8
  • Sherlot Jonsson, Klyvarvägen 8
Senast ändrad 2019-09-11
BRF Härden 115