BRF Härden 115
Hem
Föreningen
>> Styrelsen
  Valberedningen
  Revisorer
  Stadgar
  Ekonomisk förvaltning
  Fastighetsskötsel
  Felanmälan
  Årsredovisningar
Råd, regler och riktlinjer
  Aktuellt
    
FÖRENINGENS STYRELSE

- Bostadsrättsföreningens styrelse sammanträder ca var tredje vecka, och behandlar då de aktuella ärenden som berör föreningen. Det lilla sammanträdesrummet ligger i samma gång som tvättstugan på Klyvarvägen 6.

Styrelsen har det praktiska ansvaret för frågor som rör teknisk förvaltning och fastighetsförvaltning.

- Det är till styrelsen som man vänder sig i frågor kring sitt boende och ägande. Man kan lämna sina förslag och frågor till styrelsen i den svarta brevlåda, som sitter innanför porten mot gården på Klyvarvägen 6.

- Ansökan om medlemskap t ex vid lägenhetsöverlåtelse ska alltid skickas till styrelsen för godkännande.

- Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning ska alltid skickas till styrelsen.

E-post till och från styrelsen
Styrelsen har en e-postadress: styrelsen@harden.se,
som vi vill att ni fortsättningsvis använder vid era mejlkontakter till oss.

BRF Härden 115:s styrelse består sedan föreningsstämman 2018 av:

Rickad
Rickard Persson
Ordförande
Klyvarvägen 6
073-546 66 35
Bengt
Bengt Assarsson
Kassör
Klyvarvägen 4
070-837 57 53
Lisa
Lisa Boqvist Fahlen
Sekreterare
Gröndalsvägen 106
073-850 98 10
Andreas
Andreas Edin
Styrelseledamot
Bryggvägen 4
073-432 55 48
Linda
Linda Kling
Styrelseledamot
Gröndalsvägen 108
076-166 01 34
Annika
Annika Lundberg
Styrelseledamot
Klyvarvägen 8
070-751 65 98
Senast ändrad 2019-09-11
BRF Härden 115