BRF Härden 115
Hem
Föreningen
>> Råd, regler och riktlinjer
  Ordningsregler
  Sophantering
  Lägenhetsunderhåll
  Lås och nycklar
  Orenoverade badrum
  Andrahandsuthyrning
  Lägenhetsöverlåtelser
  Lokaler, förråd, p-platser
  Ventilation och uppvärmning
  Fönster
  Söka tillstånd för renovering
  Stopp i avlopp
  Aktuellt
    
RÅD, REGLER OCH RIKTLINJER
I menyn till vänster finner du länkar till föreningens råd, regler och riktlinjer. De finns som stöd för de boende i allmännhet och föreningens medlemmar i synnerhet. De fastställs av styrelsen. Om du har frågor eller synpunkter bör du i första hand vända dig till styrelsen som oftast kan hjälpa dig med förtydliganden och ytterligare information.
Senast ändrad 2010-09-17
BRF Härden 115