BRF Härden 115
Hem
Föreningen
Råd, regler och riktlinjer
  Ordningsregler
  Sophantering
  Lägenhetsunderhåll
  Lås och nycklar
  Orenoverade badrum
  Andrahandsuthyrning
>> Lägenhetsöverlåtelser
  Lokaler, förråd, p-platser
  Ventilation och uppvärmning
  Fönster
  Söka tillstånd för renovering
  Stopp i avlopp
  Aktuellt
    
LÄGENHETSÖVERLÅTELSER
När du säljer din bostadsrätt är det mycket att tänka på. Du bör ta kontakt med en mäklare som kan hjälpa dig med värdering, själva försäljningen, att sköta det administrativa kring att lösa eventuella lån, ansökan om utträde ur föreningen, m m. Andra delar kräver att du själv tar kontakt med föreningen. I synnerhet gäller att du måste kontakta föreningens tekniska förvaltare för att boka tid för en överlåtelsebesiktning som måste ske tidigast sex månader innan överlåtelsen och i tillräckligt god tid innan överlåtelsen för att protokollet skall kunna behandlas av styrelsen.

Överlåtelsebesiktningen sker i första hand för att föreningen skall få en samlad bild av vilket skick föreningens gemensamma egendom befinner sig i. Vi tittar alltså inte på de delar som alltid faller på bostadsrättsinnehavarens ansvar och som säljaren överlåter i befintligt skick till köparen efter gemensam besiktning. Föreningen tittar däremot på sådana förändringar som innebär ingrepp i föreningens egendom eller brott mot gällande norm och därför kan medföra krav på rättelse, vite eller ersättning från myndigheter mot föreningen och från föreningen mot bostadsrättsinnehavaren. Föreningen vill i möjligaste mån resa sådana krav mot den bostadsrättsinnehavare som genomfört förändringarna.

Om du är medlem och skall sälja en bostadsrätt faller det på ditt ansvar att se till att överlåtelsebesiktning sker inom stipulerad tid. Köparen bör på motsvarande sätt på eget ansvar se till att säljaren förbinder sig genom köpeavtalet att överlåtelsebesiktning utförts utan anmärkning från föreningen. Om du säljer en bostadsrätt utan föregående överlåtelsebesiktning kan du i vissa fall nekas utträde ur föreningen till dess överlåtelsebesiktningen genomförts. I andra fall kan eventuella fel som upptäcks upp till tre år senare betraktas som att lägenheten ej överlåtits i avtalat skick och medföra att köparen i efterhand reser krav på ersättning mot säljaren.
Senast ändrad 2015-06-27
BRF Härden 115