BRF Härden 115
Hem
Föreningen
Råd, regler och riktlinjer
  Ordningsregler
  Sophantering
  Lägenhetsunderhåll
  Lås och nycklar
  Orenoverade badrum
  Andrahandsuthyrning
  Lägenhetsöverlåtelser
>> Lokaler, förråd, p-platser
  Ventilation och uppvärmning
  Fönster
  Söka tillstånd för renovering
  Stopp i avlopp
  Aktuellt
    
FÖRENINGENS LOKALER, FÖRRÅD, P-PLATSER
Föreningen hyr inte ut parkeringsplatser till boende. Kontakta andra fastighetsägare i området ifall du vill hyra en parkeringsplats.

Föreningens lokaler hyrs ut på affärsmässiga grunder. Brf Härden 115 är momsregistrerad för de delar av sin lokaluthyrning som avser momspliktiga verksamheter. Att uthyrningen är affärsmässig betyder att föreningen tillämpar individuell hyressättning i vinstsyfte och därför ej tillämpar kösystem. Intresseanmälan kan dock göras till styrelsen.

Föreningens förråd hyrs ut till medlemmar och hyresgäster. När ett förråd blir ledigt skall uthyrning efter beslut av styrelsen ske genom auktionsförfarande och annonseras genom anslag inom fastigheten. Styrelsen kan besluta om annat förfarande, men bör endast göra så i två fall:
  • Då skäl finns att ge förtur till medlemmar utan ordinarie förråd.
  • Då strikt affärsmässiga skäl finns att ge förtur till lokalhyresgäster med momsregistrerad verksamhet.
Ovanstående gäller även föreningens p-platser. För närvarande är samtliga p-platser uthyrda till lokalhyresgäster med momspliktig verksamhet.
Senast ändrad 2016-08-27
BRF Härden 115