BRF Härden 115
Hem
Föreningen
Råd, regler och riktlinjer
  Ordningsregler
  Sophantering
  Lägenhetsunderhåll
>> Lås och nycklar
  Orenoverade badrum
  Andrahandsuthyrning
  Lägenhetsöverlåtelser
  Lokaler, förråd, p-platser
  Ventilation och uppvärmning
  Fönster
  Söka tillstånd för renovering
  Stopp i avlopp
  Aktuellt
    
LÅS OCH NYCKLAR SOM HÖR TILL LÄGENHETEN
De flesta dörrar i föreningen hör till ett låssystem som administreras av Bysmeden Lås AB. Behöver du byta lås eller kopiera nycklar eller kontrollera hur många nycklar som kopierats upp till ditt lås är det dit du måste vända dig. När du kopierar nycklar styrker du din identitet med giltig fotolegitimation samt en aktuell månadsavgiftsavi för lägenheten. Det är bara den vars namn står på avin som har rätt att kopiera upp nycklar till lägenheten.

Till varje lägenhet hör även en nyckel som går till tvättstugan i källaren till Klyvarvägen 6, samt en nyckel till bokningscylindern för tvättstugan. Vid förlust av nyckeln till bokningscylindern är det föreningen fastighetsskötare du skall vända dig till. Vid förlust av nyckeln till tvättstugekällaren är det styrelsen du skall vända dig till.

Samtliga lägenhetsnycklar samt nyckeln till tvättstugan och bokningscylindern hör till lägenheten och skall överlämnas av föregående ägare till den nya ägaren vid överlåtelser. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för samtliga dessa nycklar.

Varje lägenhetsdörr skall vara försedd med en nyckeltub som skall användas när föreningen behöver utföra arbeten i din lägenhet när du inte är hemma. Tänk på att även lägga eventuell överlåsnyckel i nyckeltuben.
Senast ändrad 2013-01-03
BRF Härden 115