BRF Härden 115
Hem
Föreningen
Råd, regler och riktlinjer
  Ordningsregler
  Sophantering
  Lägenhetsunderhåll
  Lås och nycklar
  Orenoverade badrum
  Andrahandsuthyrning
  Lägenhetsöverlåtelser
  Lokaler, förråd, p-platser
  Ventilation och uppvärmning
>> Fönster
  Söka tillstånd för renovering
  Stopp i avlopp
  Aktuellt
    
UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR
Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende.
  • Glasrutor bekostas av de boende.
  • Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar så länge det handlar om planerat underhåll. Om du som boende behöver byta glasruta på grund av plötslig skada faller det dock på ditt ansvar att kitta den nya rutan.
  • Isoleringslister mellan ram och karm faller på de boendes ansvar.
  • Underhåll av karmar faller på föreningens ansvar.
Senast ändrad 2010-11-28
BRF Härden 115