BRF Härden 115
Hem
Föreningen
  Styrelsen
  Valberedningen
  Revisorer
  Stadgar
>> Ekonomisk förvaltning
  Fastighetsskötsel
  Felanmälan
  Årsredovisningar
Råd, regler och riktlinjer
  Aktuellt
    
EKONOMISK FÖRVALTNING
Vi anlitar SBC för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid hantering av pantsättningar. SBC ansvarar även för föreningens lägenhetsregister.

Tel. 0771-722 722
Du skall i första hand vända dig till SBC om:
  • Du inte fått inbetalningsavier för avgifter eller hyror. Tänk på att du har ett absolut ansvar för att dina avgifter blir betalda i tid och att försenad betalning, oavsett anledning, kan leda till att din nyttjanderätt till din lägenhet förverkas.
  • Du vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret, till exempel inför en försäljning av din bostadsrätt.
Senast ändrad 2015-06-27
BRF Härden 115